Istorija (informacija pildoma)


CIRKAS (lot. circus - ratas) -   1. pramoginio meno šaka, pagrįsta jėgos ir miklumo demonstravimu, ekscentrika, dresuotų gyvūnų atrakcionais.

2. organizacija, rengianti cirko vaidinimus ir

3. pastatas (stacionarus arba kilnojamas), kuriame šie vaidinimai vyksta.

 

Lietuvoje cirko elementų nuo seno būta liaudies žaidimuose pramogose. Populiarūs buvo įvairūs linksmintojai, akrobatai, mimai, jojikai, gyvulių dresuotojai. 19 a. dabartinėje Baltarusijoje, Smurgainyse, veikė vienintelė Europoje “lokių akademija”,  kurioje buvo dresuojami lokiai Europos cirkams.

 

19 a. pradžioje Kaune, Vytauto parke, o 19 a. pabaigoje Vilniuje, Lukiškių aikštėje, veikė stacionariniai cirkai. Pastarajame 1892 m. prancūzo Deniso Godfrua (Denis Godefroy) cirkas antrąjį kartą Europoje parodė vandens spektaklį. Čia ne kartą lankėsi broliai Anatolijus ir Vladimiras Durovai. Vilniuje, Kaune, kituose miestuose dažnai gastroliavo garsios užsienio cirko trupės. Žinomi lietuvių kilmės pasaulinio garso cirko artistai: Vladislavas Januševskis (slap. Kadyr Guliam) 1886–1970, muzikinių klounų dueto “Bim – Bom” įkūrėjas Ivanas Radunskis (1872 – 1955).

 

Lietuviai artistai  labiau pradėjo reikštis po I pasaulinio karo. Graikų ir romėnų imtynių įtakoje atsirado pirmieji stipruoliai Juozas Jankauskas, Karolis Požela, Jonas Ramanauskas. Iškilo ekvilibristas Mykolas Vilenčikas (Ričardas Lenšas), dviračių figūristas Jonas Mejeris, fakyras Antanas Pilkauskas (slap. Ben Ali), pirmasis Lietuvos cirko artistas, koncertavęs 1934 m. pasaulinėje Čikagos (JAV) parodoje ir 1936 m. tragiškai žuvęs prie Alytaus. Pradėjo kurtis nedidelės, balaganinės, cirko trupės. Pirmąjį profesionalųjį Lietuvos cirką “Aušra” apie 1929 m. įkūrė klaipėdietis Pranas Gudauskas ir panevėžietis Petras Tarutis.

Trupę sudarė keliolika įvairių žanrų artistų, kurie vaidindavo kaimuose, miesteliuose ir pradžioje keliaudavo pėsti, o vėliau įsigijo sunkvežimį. 1930 m. Klaipėdoje pradėjo veikti “Aušros” vasaros palapinė, atsirado dresuotų žvėrių. Ketvirtajame dešimtmetyje veikė ir daugiau lietuviškųjų kilnojamųjų cirkų: “Patrimpas”, “Menas”, “Gražuolė”, “Karado”, “Roma”, “Kongas”, “Tarzanas”, “Foks”, “Oktavio”  bei kiti. 1941 m. “Aušros” direktorius Pranas Gudauskas perdavė savo cirką valstybei. Tarybų valdžios pavedimu Mykolas Vilenčikas pradėjo jį perorganizuoti į valstybinį, tačiau sutrukdė karas.

 

1944 m. artisto Jono Ramanausko inciatyva įkurtas Lietuvos filharmonijos “Cirkas scenoje”(vėliau “Lietuviškas cirkas”, o nuo 1959 m. cirkas “Vilnius”). Nuo 1950 m. trupė priklausė  buv. TSRS cirkų susivienijimui. Gastroliavo TSRS respublikose, Lenkijoje (1963), Rumunijoje (1972). 8 praeito amžiaus dešimtmetyje kolektyvas iširo. Žymiausieji artistai: Danutė ir Stasys Bereišiai, Vita ir Zigmas Černiauskai (gastroliavo Austrijoje, Meksikoje, Brazilijoje, Argentinoje, Japonijoje), Ričardas Čipurna, Valentinas Dikulis, Lidija ir Arvydas Gaičiūnai, Alfonsas Gineika, Otilija ir Kazys Kaluževičiai, Albinas ir Vytautas Kazlauskai, Antanas Kličius, Stasys Pažerinis (gastr. Japonijoje), Virginija Pikčiūnaitė – Putrienė (gastr. Japonijoje), Algis ir Viktoras Putriai (gastr. Suomijoje), Petras Pipiras ir Jadvyga Ramanauskienė (gastr. Italijoje), Jonas Ramanauskas, Vladislava Variakojienė (gastr. Suomijoje), Boleslovas Zabukas. Nemažai Lietuvos cirko artistų (Laima Bereišytė, Jurijus Lysenka, Leonas Dūdoitis) tebedirba užsienio šalių cirkuose.

 

1995 m. buvęs “Vilniaus” kolektyvo artistas, vienos seniausių Lietuvos cirko artistų dinastijos atstovas, Petras Variakojis įkūrė pirmąjį lietuviškąjį kilnojamąjį “Baltijos cirką”. Vaidinimai rengiami šapito palapinėje, Kauno sporto halėje, Vilniaus Siemens arenoje, Panevėžio Cido arenoje, Šiaulių arenoje. Kaune yra lietuviškojo cirko muziejus ir cirko artistų kapinės, kuriose, be kitų, palaidotos pasaulio cirko įžymybės italai Maksimilianas Truci (Massimiliano Truzzi) ir Konstantinas Feroni. Iškilo nauja Lietuvos cirko artistų karta: Jurgita Bujanauskaitė, Albertas Chazbijavičius, Pavelas Isakovas, Jolanta ir Raimondas Pažeriniai, Darius Ščesnulevičius, Itana Užupytė ir Raimundas Januševičius.

 

Alytuje (vad. Albertas Chazbijavičius ir Jurgita Bujanauskaitė, "Dzūkija"), Šakiuose (vad. Itana ir Raimondas Januševičiai, "Šypsena") veikia cirko studijos. Rengiami tarptautiniai megėjiško cirko festivaliai. 1999 m. Šiauliuose įkurtas Lietuvos iliuzionistų klubas (iki 2009 m. prezid. Jonas Ziemelis, nuo 2009 m. prezid. Arvydas Stonys).

KVIEČIAME registruotis
į Edukacines ekskursijas
!

Kameriniame cirke visada
staigmenos ir
įdomybės visai šeimai!

Skambinkite: 867016445

 

 


Apsilankymai
Šiandien: 34
Iš viso: 1720305