Gyvūnai - mūsų draugai


Baltijos cirkas - yra pirmoji cirko organizacija, kuri atsisakė pasirodymų su plėšriais gyvūnais.
Lietuvoje nėra tinkamų sąlygų užtikrinti didžiųjų plėšrių gyvūnų gerovei bei žiūrovų saugumui, pasirodant plėšrūnams kilnojamų cirkų arenose.

Griežtai pasisakome už aiškių, konkrečių cirko gyvūnų priežiūros, laikymo taisyklių Lietuvoje įvedimą bei keliaujančių cirkų kontrolę.
 
Laida apie cirko gyvūnus (2008 m. „Žmogus ir gyvūnas“; Šiaulių TV):
http://www.zebra.lt/lt/video/kanalas/Zmogus-ir-gyvunas/Baltijos-cirko-artistai.html
 
***
Inerviu su tigrų, liūtų, žirgų ir kupranūgarių dresuotoju (2009 m. "Labas rytas"; Lietuvos televizija):
http://www.lrt.lt/archyvas/?channel=3633346§ion=4&filter=2009-11-10&record=76826_1257836478
 
***
Gyvūnai cirke - visa tiesa:
http://www.europeancircus.info/ECA/images/bestanden/Animals_in_the_Circus_Telling_the_truth.pdf
 
***
 
EUROPOS CIRKŲ ASOCIACIJA (ECA)
ELGESIO SU GYVŪNAIS KODEKSAS
 
 
*Atsižvelgiant į tai, kad Europos cirko bendruomenei garantuota laisvė teikti savo paslaugas visuose Europos Sąjungos subjektuose ir ji turi teisę į savo pasirodymus įtraukti gyvūnus kaip savo meninės kūrybos ir kultūros tradicijų dalį;
 
*Atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamentas pripažino klasikinį cirką, įskaitant pasirodymus dalyvaujant gyvūnams, Europos kultūros dalimi;
 
*Atsižvelgiant į tai, kad pasirodymai su gyvūnais cirke yra tiek švietėjiškas, tiek ir pramoginis procesas, padedantis visuomenei suprasti gyvūnus, jų poreikius ir galimybes;
 
*Atsižvelgiant į tai, kad ECA palaiko atitinkamų įstatymų, reguliuojančių elgesio su visais gyvūnais taisykles, priėmimą  ir yra įsitikinusi, kad bet kokia prievarta ir žiaurus elgesys su gyvūnais yra neteisingas ir turi būti baudžiamas teismine tvarka; ir
 
*Kad ECA patvirtina ir remia pastangas apginti ir išsaugoti nykstančias gyvūnų rūšis; įskaitant visuomeninį švietimą ir dalyvavimą veisimo bei mokslinių tyrimų programose, padedančiose išsaugoti šias rūšis laukinėje gamtoje.
 
ECA patvirtino šį elgesio kodeksą siekiant palaikyti geriausias visų gyvūnų laikymo cirke sąlygas ir ragina visus, atsakingus už gyvūnų priežiūrą ir laikymą cirke, laikytis kodekso nuostatų.
 
Siekiant išlaikyti reputaciją, ECA nariai privalo laikytis galiojančių įstatymų, norminių teisinių aktų ir taisyklių, liečiančių gyvūnų sveikatą bei jų laikymo sąlygas, o taip pat žemiau išdėstytų sąlygų:
 
GYVŪNŲ PRIEŽIŪRA
Turi būti parengta ir vykdoma išsami kiekvieno gyvūno veterinarinės kontrolės, stebėjimo ir priežiūros programa. Pastoviai turi būti užtikrinamas gyvūno poreikius tenkinantis maistas, šviežias vanduo, judėjimo veikla, atitinkami vitaminai, pritaikyti kiekvienai gyvūnų rūšiai ir kiekvienam gyvūnui atskirai. Turi būti parengtas personalas nuolatinei gyvūnų priežiūrai ir jų geros savijautos užtikrinimui.
 
LAIKYMAS
Gyvūnai turi būti laikomi jų rūšiai tinkamose patalpose. Jie turi būti apsaugoti nuo netinkamų gamtinių sąlygų, jiems turi būti skirti švarūs sausi gardai/ gyvenamosios patalpos, šviežias kraikas ir galimybė laisvai judėti aptvaro ribose. Tarp publikos ir gyvūnų turi būti pastatytos atitinkamos aptvaros.
 
PERVEŽIMAS
Gyvūnų pervežimo sąlygos turi būti pritaikytos gyvūnų rūšims ir kiekvienam gyvūnui atskirai ir turi atitikti pripažintus profesionalius standartus.
 
DRESAVIMAS
Gyvūnų dresavimas turi būti grindžiamas sąlyginio reflekso susidarymo metodika ir pozityvaus sutvirtinimo bei kartojimo panaudojimu, kad būtų pasiektas reikalaujamas elgesys. Dresavimas turi demonstruoti natūralų atskirų gyvūnų elgesį ir jų fizines galimybes. Dresavimu gyvūnui negali būti sukeliamas pavojus, traumos ar psichologinis stresas.
 
PASIRODYMAS
Visi gyvūnai, dalyvaujantys pasirodyme, turi būti gerai nusiteikę ir gerai jaustis, jiems reikia suteikti pakankamai laiko poilsiui ir pabūti vienumoje po pasirodymo publikai, nes tai yra būtina gyvūnams.
 
BENDRAVIMAS SU PUBLIKA
Gyvūnai, naudojami jodinėjimui ir kitiems pasirodymams publikai, turi būti gerai nusiteikę ir dresuojami tokiems pasirodymams. Jiems turi būti skiriama pakankamai laiko poilsiui ir, visuomet, pasireiškus jų agresijai ar nenuspėjamam elgesiui, turi būti atskiriami nuo publikos. Tam tikslui turi būti parengtas personalas, kuris nuolat stebi gyvūnus jiems bendraujant su publika, ir kuris panaudoja visas priemones jos saugumui užtikrinti.
 
GYVŪNŲ PRISKYRIMAS NETINKAMŲ DALYVAUTI PASIRODYMUOSE GYVŪNŲ KATEGORIJAI    
Dresuoti gyvūnai turi būti priskiriami netinkamų dalyvauti pasirodymuose gyvūnų kategorijai tam tikrai gyvūnų rūšiai ir kiekvienam gyvūnui atskirai tinkamu laiku. Visi gyvūnai, priskirti minėtai kategorijai, turi būti prižiūrimi taip pat kaip ir gyvūnai, dalyvaujantys pasirodymuose, atitinkamai pakeičiant judėjimo veiklos ir kitų įprastų veiksmų reikalavimus, atsižvelgiant į jų amžių ir būklę.
 
DOKUMENTACIJA
Turi būti atliekama visų gyvūnų išsami apskaita, įskaitant medicininę-sanitarinę dokumentaciją, dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę ir reikalingus leidimus ir/ arba licencijas.

KVIEČIAME registruotis
į Edukacines ekskursijas
!

Kameriniame cirke visada
staigmenos ir
įdomybės visai šeimai!

Skambinkite: 867016445

 

 


Apsilankymai
Šiandien: 81
Iš viso: 1729699